;

EVM là gì? Máy ảo Ethereum Virtual Machine

Kiến Thức

Posted by Minh Hieu - 01/06/2023

CryptoViet Info

  MỤC LỤC

EVM (Ethereum Virtual Machine) là một thành phần quan trọng trong mạng Ethereum, mang lại khả năng thực thi các smart contract và triển khai ứng dụng phi tập trung trên blockchain. 

Cụ thể hơn, EVM là gì? và tại sao nó rất quan trọng đối với Ethererum. Mời các bạn cùng CryptoViet Info tìm hiểu tại bài viết này nhé.

EVM là gì?

Khái niệm về Ethereum Virtual Machine

EVM là gì? Máy ảo Ethereum Virtual Machine
EVM là gì? Máy ảo Ethereum Virtual Machine

EVM (Ethereum Virtual Machine) là một máy ảo được tạo ra để thực thi các chương trình trong mạng Ethereum. Nó là một phần của cơ sở hạ tầng của Ethereum và cung cấp môi trường thực thi cho các smart contract.

Ý nghĩa của máy ảo EVM

Ý nghĩa của máy ảo EVM
Ý nghĩa của máy ảo EVM

EVM cho phép các nhà phát triển viết và triển khai các smart contract trên blockchain Ethereum. Smart contract là các chương trình có thể thực hiện các thỏa thuận và giao dịch tự động trong môi trường phi tập trung. EVM thực hiện các chương trình này bằng cách chạy mã thông qua việc sử dụng một ngôn ngữ lập trình đặc biệt gọi là Solidity.

EVM có một bộ chỉ thị và một bộ lưu trữ trạng thái, và nó thực hiện các giao dịch bằng cách thay đổi trạng thái của blockchain Ethereum. Mỗi node trong mạng Ethereum cần chạy EVM để xác minh và thực thi các giao dịch trên blockchain.

EVM cung cấp một môi trường thực thi đáng tin cậy và bảo mật cho các smart contract, đảm bảo rằng các chương trình chạy trên Ethereum hoạt động theo cách được thiết kế và không bị tác động bởi các bên thứ ba không đáng tin cậy.

Máy ảo Ethereum (EVM) là một phần quan trọng trong giao thức Ethereum và được sử dụng để thực thi các hợp đồng thông minh trên nền tảng Ethereum. EVM cho phép các mã được thực hiện trong một môi trường không tin cậy, nơi mà kết quả hoạt động có thể được đảm bảo và hoàn toàn xác định.

Để thực hiện các chỉ thị trên EVM, người dùng phải trả một khoản phí gọi là Gas. Khi người dùng muốn thực hiện một giao dịch trên Ethereum, họ cần dự trữ một số ether để chi trả phí Gas này.

Việc sử dụng phí Gas giúp giải quyết hai vấn đề chính. Thứ nhất, nó đảm bảo rằng người gửi đã trả trước một số tiền nhất định, ngay cả khi giao dịch không thành công. Thứ hai, nó giới hạn khả năng khai thác của người thợ đào dựa trên số tiền đã trả trước. Thay vì vô tận, quá trình khai thác sẽ tiếp tục cho đến khi phí Gas được tiêu hết.

Khi một giao dịch được gửi đến mạng Ethereum, người thợ đào sẽ thực hiện giao dịch đó và thực thi các mã tương ứng trên EVM. Quá trình xác nhận sẽ đảm bảo rằng: 

 • Tất cả thông tin về giao dịch là hợp lệ.
 • Người gửi có đủ ether để chi trả cho giao dịch
 • EVM không gặp phải bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào trong quá trình thực thi.

Ethereum cho phép tạo ra các ứng dụng phức tạp dựa trên công nghệ blockchain. Nó mở ra cánh cửa cho các nền kinh tế chia sẻ dữ liệu, gọi vốn cộng đồng ngang hàng thông qua các sự kiện, triển khai hợp đồng thông minh, tạo ra thị trường cho thuê không gian lưu trữ trống trên máy tính cá nhân, phân tán các dịch vụ tương tự Uber hoặc Facebook (không cần có công ty trung gian), và nhiều ứng dụng khác. Ethereum có tiềm năng tương tự như internet vào năm 1994, và chúng ta không thể dự đoán chính xác tương lai sẽ mang lại những điều gì.

Vai trò của EVM trong mạng Ethereum

EVM (Ethereum Virtual Machine) đóng vai trò quan trọng trong mạng Ethereum với các nhiệm vụ và chức năng quan trọng sau:

 • Thực thi Smart contract: EVM cung cấp môi trường thực thi cho smart contract trên Ethereum. Smart contract là các chương trình tự thực hiện các thỏa thuận và giao dịch trong môi trường phi tập trung. EVM đảm bảo rằng các smart contract được thực thi chính xác và an toàn.
 • Xác minh và xử lý giao dịch: EVM chịu trách nhiệm xác minh và xử lý các giao dịch trên blockchain Ethereum. Mỗi giao dịch trên Ethereum được gửi đến EVM để kiểm tra và thực thi, đảm bảo tính toàn vẹn và chính xác của hệ thống.
 • Đảm bảo tính bảo mật và tin cậy: EVM đảm bảo tính bảo mật của smart contract và giao dịch trên Ethereum. Nó chạy trong một môi trường cách ly, không cho phép các phần tử bên ngoài can thiệp vào quá trình thực thi, bảo vệ tài sản và thông tin của người dùng.
 • Hỗ trợ phát triển ứng dụng: EVM cung cấp một môi trường phát triển mạnh mẽ cho các nhà phát triển. Với ngôn ngữ Solidity và công cụ liên quan, nhà phát triển có thể tạo ra và triển khai các ứng dụng phi tập trung trên mạng Ethereum, tận dụng sức mạnh của EVM.

Nguyên lý hoạt động của EVM

EVM là máy ảo chạy trên mạng Ethereum, đóng vai trò quan trọng trong việc thực thi smart contract và triển khai ứng dụng phi tập trung. Để hiểu rõ hơn về cách EVM hoạt động, chúng ta có thể tìm hiểu về cấu trúc và thành phần của nó, cùng với môi trường thực thi smart contract và ngôn ngữ lập trình Solidity.

Cấu trúc và thành phần của EVM

EVM được thiết kế dựa trên kiến trúc máy ảo stack-based, với một bộ lệnh và bộ lưu trữ trạng thái. Bộ lệnh chứa các mã opcode mà EVM hiểu và thực thi. Bộ lưu trữ trạng thái bao gồm các biến và giá trị lưu trữ của các smart contract và giao dịch trong mạng Ethereum.

Môi trường thực thi smart contract

EVM cung cấp môi trường thực thi an toàn và cách ly cho smart contract. Mỗi smart contract chạy trong một môi trường độc lập, không ảnh hưởng đến các smart contract khác hoặc hệ thống Ethereum. EVM cung cấp các cơ chế để quản lý bộ nhớ, thực hiện các phép tính, và tương tác với blockchain Ethereum.

Solidity - ngôn ngữ lập trình cho EVM

Solidity là ngôn ngữ lập trình chính được sử dụng để phát triển smart contract trên EVM. Nó tương tự như ngôn ngữ lập trình hợp đồng thông thường và cho phép nhà phát triển xác định cấu trúc và logic của smart contract. Solidity cung cấp các tính năng như kiểu dữ liệu, hàm, sự kiện, và các thư viện để giúp phát triển smart contract dễ dàng và hiệu quả.

Nguyên lý hoạt động của Máy ảo Ethereum (EVM)

Nguyên lý hoạt động của EVM
Nguyên lý hoạt động của EVM
 • Bytecode: Hợp đồng thông minh trên Ethereum được viết bằng một ngôn ngữ lập trình như Solidity. Khi hợp đồng này được biên dịch, nó sẽ tạo ra một mã bytecode, tức là một chuỗi các lệnh máy ảo Ethereum có thể hiểu.
 • Gas: Trước khi thực thi một hợp đồng thông minh trên EVM, người gửi giao dịch cần xác định một số lượng Gas tương ứng với lượng công việc mà họ muốn mạng Ethereum thực hiện. Số lượng Gas này sẽ xác định chi phí và tài nguyên mà hợp đồng sẽ tiêu tốn khi thực thi.
 • Thực thi bytecode: EVM sẽ lấy mã bytecode từ giao dịch và bắt đầu thực thi nó. EVM có một bộ xử lý lệnh và bộ nhớ ảo để thực hiện các lệnh trong mã bytecode.
 • Stack và bộ nhớ: EVM sử dụng một ngăn xếp (stack) để thực hiện các phép tính và lưu trữ dữ liệu tạm thời. Nó cũng có một bộ nhớ ảo để lưu trữ dữ liệu trong quá trình thực thi.
 • Gas và chi phí: Khi thực hiện các lệnh trong mã bytecode, EVM sẽ tính toán chi phí Gas tương ứng với mỗi lệnh. Việc tính toán này dựa trên phức tạp của lệnh và lượng tài nguyên mà nó tiêu tốn.
 • Thực thi hợp đồng thông minh: Quá trình thực thi mã bytecode của hợp đồng thông minh sẽ được thực hiện bước by bước. EVM sẽ kiểm tra tính hợp lệ của các lệnh, xử lý các phép tính và truy cập dữ liệu từ bộ nhớ ảo.
 • Kết quả và trạng thái: Khi quá trình thực thi hoàn thành, EVM sẽ trả về một kết quả và cập nhật trạng thái của hợp đồng và tài khoản liên quan trên mạng Ethereum.

Qua quá trình này, EVM đảm bảo tính xác định và an toàn trong việc thực thi hợp đồng thông minh trên Ethereum. Nó đảm bảo rằng các hợp đồng được thực thi theo cùng một cách thức trên mọi nút mạng và mỗi lần thực thi đều có kết quả như mong đợi.

Tiềm năng và ứng dụng của EVM là gì?

EVM không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc thực thi smart contract trên mạng Ethereum, mà còn mang đến nhiều tiềm năng và ứng dụng trong các lĩnh vực khác. Dưới đây là những ứng dụng tiềm năng của EVM và sự phát triển của hệ sinh thái DeFi trên nền tảng này.

Smart contract trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng

EVM cung cấp một nền tảng mạnh mẽ để triển khai các smart contract trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Nhờ vào tính bảo mật và tính toàn vẹn của EVM, các smart contract có thể được sử dụng để thực hiện các giao dịch tài chính, ví dụ như vay mượn, thanh toán quốc tế, bảo hiểm, hay quản lý tài sản.

Điều này giúp tăng tính hiệu quả và giảm chi phí trong các hoạt động tài chính và ngân hàng truyền thống.

Ứng dụng trong lĩnh vực dịch vụ và chứng chỉ số

EVM cũng mang đến nhiều tiềm năng trong lĩnh vực dịch vụ và chứng chỉ số. Các smart contract trên EVM có thể được sử dụng để xác thực thông tin và thực hiện các thỏa thuận tự động trong các lĩnh vực như bất động sản, chuỗi cung ứng, quản lý tài liệu và quy trình.

Điều này giúp tăng tính đáng tin cậy, giảm rủi ro và tối ưu hóa quy trình trong các dịch vụ và hoạt động chứng chỉ số.

Phát triển hệ sinh thái DeFi trên nền tảng EVM

Một trong những thành công nổi bật của EVM là sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái DeFi (Decentralized Finance). DeFi sử dụng các smart contract trên EVM để tạo ra các ứng dụng tài chính phi tập trung như hợp đồng tương lai, giao dịch không cần trung gian, cho vay phi tập trung và nhiều hơn nữa.

EVM đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự đổi mới và phát triển trong lĩnh vực DeFi, góp phần đưa blockchain và tiền điện tử vào cuộc sống hàng ngày.

Các EVM blockchain chạy độc lập

Các EVM blockchain chạy độc lập
Các EVM blockchain chạy độc lập

Các EVM blockchain chạy độc lập là các mạng blockchain độc lập khác nhau mà mỗi mạng chạy một phiên bản riêng của Máy ảo Ethereum (EVM). Mỗi EVM blockchain có thể có các quy tắc, quy định và thông số riêng, điều này có nghĩa là chúng có thể hoạt động độc lập với nhau và không phụ thuộc vào nhau.

Ví dụ, Ethereum là một EVM blockchain nổi tiếng nhất, nhưng cũng có các mạng EVM khác như Binance Smart Chain (BSC), Avalanche, Polygon và nhiều mạng khác. Mỗi mạng này chạy một phiên bản của EVM và có thể có các đặc điểm và tính năng riêng.

Các EVM blockchain độc lập có thể phát triển và triển khai các ứng dụng, hợp đồng thông minh và giao thức riêng biệt. Mỗi mạng có thể có token riêng và cung cấp một cộng đồng và hệ sinh thái riêng. Tuy nhiên, chúng vẫn được xây dựng trên cơ sở của EVM và sử dụng cùng một ngôn ngữ lập trình thông minh, như Solidity.

Các EVM blockchain độc lập cung cấp sự linh hoạt và đa dạng cho các nhà phát triển và người dùng. Mỗi mạng có thể tập trung vào mục tiêu và ưu tiên cụ thể của nó, mang lại sự lựa chọn và khả năng tùy chỉnh cho cộng đồng.

Những thách thức và cải tiến của EVM

Mặc dù EVM đã đạt được nhiều thành công trong việc thực thi smart contract trên mạng Ethereum, nhưng nó cũng đối mặt với một số thách thức. Dưới đây là những thách thức chính và các nỗ lực để cải tiến EVM.

Vấn đề về scalability và hiệu suất:

Một trong những thách thức lớn nhất đối với EVM là scalability và hiệu suất. Với sự phát triển nhanh chóng của mạng Ethereum và số lượng người dùng ngày càng tăng, EVM đối mặt với áp lực tăng cường khả năng mở rộng và tăng tốc độ xử lý giao dịch.

Các vấn đề về tốc độ giao dịch chậm và phí giao dịch cao đã trở thành một thách thức đối với việc sử dụng EVM cho các ứng dụng quy mô lớn. Các nhà phát triển và cộng đồng Ethereum đang tìm kiếm giải pháp như cải tiến giao thức, sử dụng layer 2 scaling solutions và hiện đã chuyển đổi sang mô hình Proof of Stake để cải thiện scalability và hiệu suất của EVM. 

Tìm kiếm giải pháp tăng cường bảo mật

Một vấn đề quan trọng khác đối với EVM là bảo mật. Mặc dù EVM đã được thiết kế để đảm bảo tính bảo mật của smart contract, nhưng vẫn có khả năng xảy ra các lỗ hổng bảo mật và tấn công.

Một số lỗ hổng thông thường như reentrancy attacks và integer overflow đã được khai thác trong quá khứ. Để nâng cao bảo mật, các nhà phát triển đang nghiên cứu và triển khai các giải pháp như công cụ kiểm tra mã, chuỗi kiểm tra thông minh và tiêu chuẩn an ninh để giảm thiểu rủi ro bảo mật và bảo vệ người dùng.

Các dự án và nỗ lực nâng cấp EVM

Để giải quyết các thách thức trên, cộng đồng Ethereum đã khám phá và triển khai nhiều dự án và nỗ lực để nâng cấp EVM. Một số dự án quan trọng bao gồm Ethereum 2.0 với việc chuyển đổi sang Proof of Stake đã hoàn tất.

Optimism và Arbitrum với công nghệ layer 2 scaling solutions, và EIP-1559 với mô hình phí giao dịch mới. Các nỗ lực này nhằm cải thiện scalability, hiệu suất và bảo mật của EVM, tạo ra một môi trường phát triển tốt hơn cho các ứng dụng và dịch vụ trên mạng Ethereum.

Ngoài ra, đến hiện tại thì Roadmap của Ethereum vẫn lên lịch và tiếp tục có nhiều lần nâng cấp, sửa đổi để có thể hoàn thiện hơn. Mặc dù EVM đối mặt với một số thách thức, nhưng với các nỗ lực nâng cấp và cải tiến, nó tiếp tục phát triển và đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một mạng lưới phi tập trung đa dạng và đáng tin cậy.

Lời kết

Trên đây, CryptoViet Info vừa gửi đến các bạn thông tin về bài viết EVM là gì? Máy ảo Ethereum Virtual Machine. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp đến các bạn thêm nguồn thông tin, kiến thức của Blockchain và thị trường Crypto đặc biệt là Ethereum.

DISCLAIMER: Thông tin trên trang web này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không đại diện cho lời khuyên đầu tư. Để đưa ra quyết định đầu tư, chúng tôi khuyên bạn nên tự nghiên cứu.

Có thể bạn sẽ quan tâm

Recent PostPopular Post
Categories
Follow Us
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
©2017 CryptoViet Info. All Rights ReservedMedia Kit