;

Blockchain là gì? Blockchain hoạt động như thế nào?

Kiến Thức

Posted by Huynh Duc - 10/05/2023

CryptoViet Info

  MỤC LỤC

Blockchain đã trở thành một thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực công nghệ và tài chính trong những năm gần đây. Nhưng bạn có thực sự hiểu rõ về khái niệm Blockchain là gì và cách nó hoạt động không? 

Trong bài viết này, CryptoViet Info sẽ cùng các bạn tìm hiểu chi tiết về blockchain và cách nó ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác nhau nhé!

Blockchain là gì?

Khái niệm

Blockchain là gì
Blockchain là gì?

Blockchain hay còn được gọi là chuỗi khối, là một công nghệ lưu trữ và truyền thông tin một cách an toàn và minh bạch. Nó được xem như một cuốn sổ giao dịch công cộng, trong đó mọi giao dịch được ghi lại theo một thứ tự nhất định. Mỗi khối trong blockchain chứa thông tin về các giao dịch và một mã hash đặc biệt để liên kết với khối trước đó.

Lịch sử phát triển

Lịch sử Blockchain
Lịch sử Blockchain

Công nghệ blockchain được phát triển lần đầu tiên vào năm 2008 bởi một người hoặc một nhóm người sử dụng tên gọi là Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto đã tạo ra một loại tiền điện tử được gọi là Bitcoin, dựa trên công nghệ blockchain. Bitcoin và công nghệ blockchain đã được công bố vào năm 2009.

Tuy nhiên, công nghệ blockchain đã không được quan tâm đến nhiều cho đến năm 2013, khi giá trị của Bitcoin bắt đầu tăng đáng kể. Các nhà đầu tư bắt đầu quan tâm đến công nghệ blockchain và các ứng dụng của nó, và một số công ty đã bắt đầu nghiên cứu và phát triển các ứng dụng blockchain mới.

Trong những năm tiếp theo, công nghệ blockchain đã tiếp tục phát triển và được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhiều dự án mới sử dụng công nghệ blockchain đã được phát triển, bao gồm các ứng dụng trong tài chính, y tế, giáo dục, năng lượng và nhiều lĩnh vực khác.

Hiện nay, blockchain đã trở thành một công nghệ quan trọng và được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Công nghệ này đang phát triển liên tục và có thể có nhiều ứng dụng mới trong tương lai.

Công nghệ blockchain hoạt động như thế nào

Khi một giao dịch mới được thêm vào blockchain, nó sẽ được xác minh bởi các thành viên của mạng, thường là các máy tính có kết nối Internet. Các giao dịch này được xác thực và đóng gói thành một khối mới, sau đó được thêm vào chuỗi khối. Quá trình này được gọi là khai thác mỏ hoặc đào coin.

Để đảm bảo tính xác thực và an toàn của blockchain, các máy tính trong mạng phải giải quyết các bài toán toán học phức tạp thông qua quá trình đào coin. Khi một khối mới được thêm vào blockchain, nó sẽ trở thành không thể thay đổi và tạo thành một lịch sử giao dịch không thể chỉnh sửa.

Các loại blockchain phổ biến

Có nhiều loại blockchain khác nhau, bao gồm:

 1. Blockchain công cộng: Là loại blockchain mở và công khai, cho phép mọi người tham gia vào quá trình xác thực giao dịch và đào coin.
 1. Blockchain riêng tư: Là loại blockchain chỉ cho phép một số người được quyền truy cập và tham gia, nhằm tăng tính bảo mật và kiểm soát.
 1. Blockchain consortium: Là loại blockchain được quản lý bởi một nhóm tổ chức hoặc doanh nghiệp cùng hợp tác, để tạo ra một hệ thống blockchain riêng biệt.
 1. Sidechain: Là một chuỗi khối phụ được liên kết với chuỗi khối chính, giúp tăng cường khả năng mở rộng và hiệu suất của blockchain.
 2. Multichain: Là một loại blockchain cho phép sự tương tác giữa các chuỗi khối khác nhau,tạo ra một mạng lưới blockchain phức tạp và linh hoạt.

Các thành phần của Blockchain

Blockchain bao gồm các thành phần sau:

 • Các khối (Blocks): Một khối là một tập hợp các giao dịch được xác thực và được lưu trữ trong một chuỗi liên kết. Mỗi khối bao gồm một header và một danh sách các giao dịch. Header chứa các thông tin quan trọng như mã hash của khối trước đó, độ khó của bài toán giải mã hash để tạo ra khối mới và thời gian tạo khối.
 • Mạng ngang hàng (Peer-to-Peer network): Mạng ngang hàng cho phép các nút trong mạng lưới kết nối với nhau và truyền thông tin giữa các nút. Các nút này có thể là máy tính cá nhân hoặc các thiết bị đặc biệt được thiết kế để đào tiền điện tử hoặc xác thực giao dịch.
 • Thuật toán bảo mật (Consensus algorithm): Thuật toán bảo mật được sử dụng để giải quyết vấn đề về sự đồng thuận trong mạng lưới. Nó đảm bảo rằng các giao dịch được xác thực và cập nhật trên toàn bộ mạng lưới. Các thuật toán phổ biến nhất hiện nay là Proof of Work (PoW)Proof of Stake (PoS).
 • Ví tiền điện tử (Cryptocurrency wallet): Ví tiền điện tử cho phép người dùng lưu trữ các đồng tiền điện tử của họ và thực hiện các giao dịch. Ví có thể được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động và được bảo mật bằng mật khẩu hoặc khóa riêng tư.
Kiến trúc Blockchain
Kiến trúc Blockchain

Kiến trúc Blockchain có các thành phần như sau:

Sổ cái phân tán là một cơ sở dữ liệu được sử dụng chung trong mạng lưới chuỗi khối để lưu trữ các giao dịch, tương tự như một tệp dùng chung mà các thành viên trong nhóm có thể chỉnh sửa. Tuy nhiên, công nghệ sổ cái phân tán có các quy tắc nghiêm ngặt về người có thể chỉnh sửa và cách chỉnh sửa để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.

Các công ty có thể sử dụng hợp đồng thông minh để tự quản lý các hợp đồng kinh doanh mà không cần phải có sự hỗ trợ từ bên thứ ba. Hợp đồng thông minh là các chương trình được lưu trữ trên hệ thống chuỗi khối và tự động chạy khi đáp ứng các điều kiện đã được định sẵn. Chúng có thể chạy các kiểm tra điều kiện để đảm bảo tính toàn vẹn và đáng tin cậy của các giao dịch.

Mật mã hóa khóa công khai là một tính năng bảo mật để xác định những người tham gia duy nhất trong mạng lưới chuỗi khối. Cơ chế này tạo ra hai bộ mã khóa cho mỗi thành viên trong mạng lưới. Một mã khóa là mã khóa công khai được chia sẻ cho tất cả các thành viên trong mạng lưới, và mã khóa còn lại là mã khóa riêng tư duy nhất của mỗi thành viên. Cả hai mã khóa này hoạt động cùng nhau để mở khóa dữ liệu trong sổ cái và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.

Ứng dụng của blockchain trong thực tế

Blockchain có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau:

 1. Tài chính: Công nghệ blockchain có thể áp dụng trong việc chuyển tiền, thanh toán và giao dịch tài sản kỹ thuật số.
 1. Chuỗi cung ứng: Blockchain có thể cung cấp sự minh bạch và theo dõi trong chuỗi cung ứng, giúp giảm thiểu rủi ro gian lận và tăng tính minh bạch trong quá trình vận chuyển và lưu trữ hàng hóa.
 1. Bỏ phiếu điện tử: Blockchain có thể được sử dụng để tăng tính bảo mật và tin cậy trong các quá trình bỏ phiếu điện tử, đảm bảo tính công bằng và ngăn chặn gian lận.
 1. Quản lý dữ liệu y tế: Công nghệ blockchain có thể cải thiện quá trình quản lý và chia sẻ thông tin y tế, đảm bảo tính bảo mật và sự riêng tư của bệnh nhân.
 2. Bất động sản: Blockchain có thể cung cấp khả năng xác thực và giao dịch an toàn trong việc mua bán và chuyển nhượng bất động sản.

Quá trình phát triển của công nghệ Blockchain

Trong giai đoạn đầu của sự phát triển, Blockchain được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực tài chính và tiền điện tử. Bitcoin, một trong những tiền điện tử sử dụng công nghệ này, đã trở thành một biểu tượng của sự phát triển của Blockchain. Từ đó, nhiều tiền điện tử khác như Ethereum, Litecoin, Ripple,.. đã được phát triển và sử dụng Blockchain làm nền tảng.

Về sau, Blockchain đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm: quản lý chuỗi cung ứng, bảo mật dữ liệu, đấu thầu công khai, quản lý tài sản kỹ thuật số và chứng khoán, cải cách các hệ thống bỏ phiếu,.. Công nghệ này cũng được áp dụng trong các ngành công nghiệp như y tế, bất động sản, năng lượng, giáo dục, và nhiều lĩnh vực khác.

Cùng với sự phát triển của Blockchain, các hệ thống mới như Hyperledger Fabric, Corda,.. được phát triển để đáp ứng nhu cầu sử dụng Blockchain trong các ứng dụng doanh nghiệp và quản lý chuỗi cung ứng. Ngoài ra, cộng đồng các nhà phát triển trên toàn thế giới cũng đang nghiên cứu và phát triển các công nghệ Blockchain mới, để giải quyết những thách thức và cải tiến hiệu suất của hệ thống.

Với tiềm năng và ứng dụng đa dạng, Blockchain đang trở thành một công nghệ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đặc điểm của công nghệ blockchain

Đặc điểm của Blockchain
Đặc điểm của Blockchain

Công nghệ blockchain có một số đặc điểm quan trọng như sau:

 1. Phân tán: Blockchain không tồn tại ở một nơi duy nhất, mà được phân tán trên nhiều máy tính trong mạng. Điều này đảm bảo tính toàn vẹn và sẵn sàng của dữ liệu.
 1. An toàn: Mỗi khối trong blockchain được liên kết với khối trước đó thông qua mã hash, điều này làm cho việc thay đổi thông tin trong một khối trở nên rất khó khăn và dễ phát hiện.
 1. Minh bạch: Với blockchain, mọi giao dịch và thay đổi đều được ghi lại công khai trên mạng. Điều này giúp tăng tính minh bạch và tin cậy trong các quá trình giao dịch.
 2. Không thể sửa đổi: Khi một khối đã được thêm vào blockchain, nó không thể bị xóa hoặc chỉnh sửa mà không làm thay đổi toàn bộ chuỗi khối.

Các đặc điểm này đã giúp công nghệ chuỗi khối trở thành một công nghệ quan trọng trong nhiều lĩnh vực, từ tài chính đến y tế và chính phủ.

Bảo mật trong công nghệ blockchain

Bảo mật là một yếu tố quan trọng trong công nghệ blockchain. Dưới đây là một số phương pháp bảo mật được sử dụng trong blockchain:

 1. Mã hóa: Dữ liệu trong blockchain được mã hóa bằng các thuật toán mã hóa mạnh như SHA-256, RSA và ECC để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của thông tin.
 1. Chứng thực đa yếu tố: Blockchain thường sử dụng các phương pháp chứng thực đa yếu tố như việc yêu cầu xác thực qua email, số điện thoại, mã OTP (One-Time Password) để đảm bảo rằng chỉ người dùng hợp lệ mới có thể truy cập vào hệ thống.
 1. Cơ chế xác minh và phê duyệt: Trong mạng blockchain, các giao dịch mới phải được xác minh bởi nhiều thành viên khác nhau trong mạng trước khi được thêm vào chuỗi khối. Quá trình này giúp ngăn chặn các giao dịch giả mạo và tấn công từ phía người dùng không hợp lệ.
 2. Hợp đồng thông minh: Hợp đồng thông minh là các đoạn mã chương trình tự thực thi và tuân thủ theo các điều khoản được lập trình trước. Chúng giúp đảm bảo tính toàn vẹn và thực hiện tự động các giao dịch theo như đã được xác định, mà không cần sự can thiệp của bên thứ ba.

Lợi ích và tiềm năng của công nghệ blockchain

Công nghệ blockchain mang lại nhiều lợi ích và tiềm năng đáng kể, bao gồm:

 1. Tăng tính minh bạch: Blockchain giúp loại bỏ sự phụ thuộc vào bên trung gian và tạo ra môi trường giao dịch minh bạch, giúp tăng cường sự tin cậy và giảm thiểu rủi ro gian lận.
 1. Tiết kiệm chi phí: Sử dụng blockchain có thể giảm thiểu chi phí giao dịch, ví dụ như loại bỏ các khoản phí trung gian và tối ưu hóa quá trình xác minh.
 1. Tăng tính bảo mật: Blockchain cung cấp một môi trường an toàn cho việc lưu trữ và truyền thông tin, đồng thời sử dụng các biện pháp mã hóa tiên tiến để bảo vệ dữ liệu.
 1. Khả năng mở rộng: Công nghệ blockchain có khả năng mở rộng linh hoạt để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong việc xử lý lượng giao dịch lớn và phức tạp.
 1. Tính phi tập trung: Dữ liệu trong blockchain được phân tán trên nhiều máy tính, không tồn tại điểm trung tâm, giúp tăng tính ổn định và khả năng chống lại các cuộc tấn công mạng.

Blockchain và tiền điện tử

Blockchain và tiền điện tử (cryptocurrency) thường được liên kết với nhau, tuy nhiên chúng không phải là cùng một thứ. Đây là sự phân biệt giữa hai khái niệm này:

 1. Blockchain: Là công nghệ cơ sở dữ liệu phân tán và an toàn, trong đó các giao dịch được ghi lại và xác thực một cách minh bạch. Ngoài việc áp dụng trong lĩnh vực tiền điện tử, blockchain còn có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác như chuỗi cung ứng, quản lý dữ liệu, bỏ phiếu điện tử và nhiều hơn nữa.
 1. Tiền điện tử: Là loại tiền kỹ thuật số được tạo ra và quản lý dựa trên công nghệ blockchain. Ví dụ phổ biến về tiền điện tử là Bitcoin, Ethereum và Ripple. Tiền điện tử thường được sử dụng để thực hiện các giao dịch trực tuyến, đầu tư và trao đổi giữa các cá nhân hoặc tổ chức.

Tương lai của công nghệ blockchain

Công nghệ blockchain đang ngày càng được chấp nhận và triển khai rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Dưới đây là một số xu hướng và tiềm năng của công nghệ này trong tương lai:

 1. Blockchain trong lĩnh vực tài chính: Công nghệ blockchain có thể thay đổi cách chúng ta giao dịch, chuyển tiền và quản lý tài sản. Nó có thể giúp tăng tính minh bạch, giảm thiểu rủi rogian lận và tăng cường an ninh trong hệ thống tài chính.
 1. Blockchain và IoT (Internet of Things): Kết hợp blockchain với IoT có thể tạo ra một môi trường an toàn và đáng tin cậy để giao tiếp và quản lý các thiết bị kết nối internet. Nó có thể được sử dụng trong các lĩnh vực như quản lý thông minh, chuỗi cung ứng và thành phố thông minh.
 1. Blockchain và quyền riêng tư: Công nghệ blockchain có tiềm năng giúp bảo vệ quyền riêng tư của cá nhân trong việc chia sẻ và quản lý dữ liệu. Nó có thể tạo ra các giải pháp mới cho việc xác thực danh tính và quản lý dữ liệu cá nhân.
 1. Blockchain trong lĩnh vực y tế: Việc áp dụng blockchain trong ngành y tế có thể cải thiện quản lý dữ liệu bệnh nhân, chia sẻ tài liệu y tế an toàn và đảm bảo tính bảo mật trong quá trình trao đổi thông tin y tế.
 2. Phát triển các ứng dụng dApps (decentralized applications): Công nghệ blockchain cung cấp nền tảng cho việc xây dựng các ứng dụng phi tập trung (dApps) có tính toàn vẹn và khả năng kiểm soát cao. Các dApps có thể được áp dụng trong lĩnh vực tài chính, trò chơi điện tử, quản lý bất động sản và nhiều lĩnh vực khác.

Kết luận

Vậy là bạn đã tìm hiểu qua bài viết Blockchain là gì? Blockchain hoạt động như thế nào? CryptoViet Info hy vọng bài viết sẽ mang đến cho bạn những giá trị hữu ích nhất.

Tóm lại, công nghệ blockchain mang lại tiềm năng lớn cho việc cải thiện tính minh bạch, an toàn và hiệu quả trong nhiều lĩnh vực. Đồng thời, nó cũng đặt ra nhiều thách thức về quy định và pháp lý. Sự phát triển của công nghệ này cần sự hợp tác giữa các ngành công nghiệp, chính phủ và các nhà nghiên cứu để tạo ra môi trường ưu đãi và tiếp tục khám phá tiềm năng của blockchain trong tương lai.

DISCLAIMER: Thông tin trên trang web này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không đại diện cho lời khuyên đầu tư. Để đưa ra quyết định đầu tư, chúng tôi khuyên bạn nên tự nghiên cứu.

Có thể bạn sẽ quan tâm

Recent PostPopular Post
Categories
Follow Us
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
©2017 CryptoViet Info. All Rights ReservedMedia Kit