;

Taiko là gì? Thông tin nổi bật của dự án Taiko

Kiến Thức

Posted by Minh Hieu - 09/06/2023

CryptoViet Info

  MỤC LỤC

Với tốc độ phát triển của công nghệ Blockchain và sự tăng trưởng của thị trường crypto hiện tại, Ethereum vẫn là blockchain L1 hàng đầu hiện tại. Với tốc độ phát triển của Blockchain Ethereum thì cần có nhiều giải pháp mở rộng và bảo mật hơn nữa và đã có rất nhiều đội ngũ đã tham gia vào việc này.

Với tốc độ phát triển của Blockchain Ethereum thì cần có nhiều giải pháp mở rộng và bảo mật hơn nữa và đã có rất nhiều đội ngũ đã tham gia vào việc này.

Mới đây, một đội ngũ dự án có tên là Taiko đã tiếp tục tham gia vào sứ mệnh này và cùng với việc dự án này đã nhận được khoản đầu tư 22 triệu USD từ các quỹ đầu tư lớn. Vậy cụ thể hơn Taiko là gì? dự án này có gì đặc biệt? Mời các bạn cùng CryptoViet Info tìm hiểu tại bài viết này nhé.

Taiko là gì?

Taiko Onepage Overview
Taiko Onepage Overview

Taiko là một dự án ZK-Rollup, một giải pháp layer 2 cho Ethereum. ZK-Rollup là một công nghệ mở rộng quy mô cho Ethereum bằng cách gộp nhiều giao dịch vào một giao dịch tổng hợp, từ đó giảm tải cho mạng chính Ethereum và tăng tốc độ xác nhận giao dịch.

Dự án làm điều này bằng cách sử dụng Zero-Knowledge Proofs (ZKPs) để chứng minh tính hợp lệ của tất cả các giao dịch trong một giao dịch tổng hợp, sau đó chỉ cần xác nhận giao dịch tổng hợp này trên blockchain chính của Ethereum.

Taiko được thiết kế để mở rộng quy mô của Ethereum bằng cách hỗ trợ tất cả các opcode EVM (Ethereum Virtual Machine) trong một môi trường layer 2 phi tập trung. Điều này cho phép Taiko xử lý các hợp đồng thông minh và các hoạt động khác trên mạng layer 2 mà không cần phải có quyền cấp phép hay tin tưởng vào các bên thứ ba. 

 • Tìm hiểu thêm: EVM là gì? Máy ảo Ethereum Virtual Machine

Taiko đảm bảo tính bảo mật bằng cách sử dụng các kỹ thuật Zero-Knowledge Proofs và mô phỏng gần nhất kiến ​​trúc Ethereum cả về mặt kỹ thuật và phi kỹ thuật.

Taiko là một dự án ZK-Rollup nhằm mở rộng quy mô và cải thiện hiệu suất của mạng Ethereum bằng cách sử dụng layer 2 phi tập trung và công nghệ Zero-Knowledge Proofs.

 

Các thành phần chính của Taiko

ZK-Rollups tương đương với Ethereum, đôi khi được gọi là ZK-EVM, là chén thánh của các giải pháp mở rộng layer 2 ở chỗ chúng không ảnh hưởng đến bảo mật hoặc khả năng tương thích.

Taiko đặt mục tiêu trở thành ZK-EVM type 1 với ưu tiên sự tương đương EVM/Ethereum hoàn hảo hơn tốc độ của ZK-proof với 3 thành phần chính.

ZK-EVM

Taiko Zk-EVM
Taiko Zk-EVM

ZK-EVM chứng minh tính chính xác của các tính toán EVM trên bản tổng hợp bằng các bằng chứng hợp lệ.

Taiko có thể chạy mã hợp đồng thông minh Ethereum như vốn có, không cần thay đổi. Các nhà phát triển có thể di chuyển các hợp đồng thông minh Ethereum hiện tại của họ và các dapp đầy đủ sang Taiko một cách dễ dàng hoặc tất nhiên là triển khai mã solidity mới của họ trên Taiko làm môi trường đầu tiên/duy nhất của họ.

Taiko triển khai ZK-EVM hỗ trợ mọi opcode EVM, tạo ra bằng chứng hợp lệ của ZK-EVM. Bên cạnh khả năng tương thích hoàn hảo với các hợp đồng thông minh và dapp Ethereum L1, điều này cũng có nghĩa là tất cả các công cụ Ethereum và solidity đều hoạt động trơn tru với Taiko, không cần phải làm gián đoạn quy trình làm việc của các nhà phát triển.

Ngoài những lợi ích của tính tương đương EVM, phần lớn thể hiện ở lớp ứng dụng, Taiko nhắm đến tính tương đương Ethereum, cho phép nó sử dụng cơ sở hạ tầng Ethereum hiện có, chẳng hạn như máy khách thực thi, dễ dàng được tái sử dụng làm node Taiko.

Taiko L2 Rollup Node

Các node Taiko lấy dữ liệu giao dịch từ Ethereum và thực hiện các giao dịch trên L2, cuối cùng tiến triển trạng thái theo các lần thực hiện giao dịch. Do đó, các nút này quản lý chuỗi tổng số. Hiện tại, node Taiko là một fork Ethereum Geth.

Taiko Protocol

Taiko protocol xác định và thực thi các quy tắc tổng số cũng như xác định những người tham gia tiềm năng. Thiết kế duy trì các nguyên tắc cốt lõi về bảo mật, phân quyền và không được phép.

Các hợp đồng thông minh được triển khai trên Ethereum L1 đóng vai trò là cơ chế cung cấp dữ liệu và trình xác minh các bằng chứng ZK-SNARK. Hợp đồng thông minh được triển khai trên Taiko L2 thực hiện một số chức năng giao thức quan trọng.

Nguyên lý hoạt động của Taiko

Dự án Taiko tìm cách có khả năng tương thích với Ethereum mạnh nhất và dưới đây là 3 nguyên lý cốt lõi của nó.

Accessible (có thể truy cập)

Bất kỳ ai muốn sử dụng, xây dựng hoặc tham gia vào Taiko đều có thể truy cập. Trải nghiệm của nhà phát triển rất tốt với phí giao dịch rẻ, thông lượng cao và quá trình di chuyển dapp Ethereum diễn ra liền mạch. Có thể sử dụng lại cơ sở hạ tầng Ethereum ở mức tối đa.

Inclusive

Taiko chống kiểm duyệt và không thể loại trừ các nhóm hoặc cá nhân. Bản cập nhật được phân cấp, dựa vào Ethereum để đảm bảo tính khả dụng và bảo mật của dữ liệu và không được phép.

Cho phép bất kỳ người nào có thể tham gia mạng, người dùng hoặc người xây dựng nào chọn tham gia. Không có vai trò đặc biệt nào có thể kiểm duyệt người dùng/ứng dụng/giao dịch. Taiko chỉ quan tâm đến việc xây dựng các hệ thống công bằng, trung lập đáng tin cậy.

Open

Taiko hoàn toàn là mã nguồn mở và lấy cộng đồng làm trung tâm.

Taiko xây dựng trên vai của những người khổng lồ Ethereum và trân trọng đóng góp trở lại vào cộng đồng và tiến bộ kỹ thuật của Ethereum.

Nó đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng vào dự án, khai thác những bộ óc và ý tưởng tốt nhất quan tâm đến không gian. Loại hoạt động mà Taiko thực hiện và đảm bảo tính minh bạch.

Cơ chế hoạt động của Taiko

Cơ chế hoạt động của Taiko
Cơ chế hoạt động của Taiko

Để hiểu rõ hơn về cơ chế hoạt động của Taiko Protocol, hãy xem xét vai trò và hoạt động của các đối tượng tham gia:

 • Proposer: Proposer trong Taiko Protocol là người đảm nhận vai trò tạo khối từ các giao dịch của người dùng từ L2 và đề xuất các khối này đến L1 (Ethereum). Proposer sẽ thu thập các giao dịch từ L2 và tổng hợp chúng thành các khối giao dịch tổng hợp trước khi gửi đến Ethereum.
 • Prover: Prover có trách nhiệm tạo ra chứng minh ZK-SNARK (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge) để kiểm tra tính hợp lệ của các giao dịch từ L2 và các khối mà Proposer đã đề xuất. Prover sẽ sử dụng các bằng chứng ZK-SNARK để chứng minh rằng các giao dịch và khối đều hợp lệ mà không cần tiết lộ thông tin chi tiết về các giao dịch.
 • Node Runner: Node Runner là các nút trong mạng lưới Taiko Protocol và có trách nhiệm thực thi giao dịch trong mạng lưới. Node Runner cũng chạy các nút để đáp ứng vai trò của họ trong mạng lưới. Các Node Runner sẽ tham gia vào quá trình xác thực bằng chứng từ Prover và kiểm tra tính hợp lệ của các khối và giao dịch.

Nhìn chung, Proposer thu thập và tạo khối từ các giao dịch trên L2, sau đó gửi đến L1 (Ethereum). Prover tạo chứng minh ZK-SNARK để kiểm tra tính hợp lệ của các giao dịch và khối, trong khi Node Runner tham gia vào việc xác thực bằng chứng và kiểm tra tính hợp lệ của các khối và giao dịch. Sự hợp tác giữa Proposer, Prover và Node Runner giúp đảm bảo tính bảo mật và hiệu suất của mạng Taiko Protocol trong việc xác nhận giao dịch.

Từ đó, luồng xác nhận giao dịch trong Taiko Protocol sẽ được thực hiện như sau:

 • Người dùng thực hiện giao dịch trên L2 (Taiko): Người dùng thực hiện các giao dịch trên L2 của Taiko Protocol.
 • Đề xuất khối (Propose): Proposer sẽ tạo các khối Rollup bằng cách tổng hợp các giao dịch từ người dùng trên L2 và đề xuất chúng lên Ethereum (L1). Các khối này chứa thông tin về các giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Tạo bằng chứng (Prove): Các Prover sẽ bắt đầu tạo bằng chứng để chứng minh tính hợp lệ và tính đúng đắn của các khối vừa được gửi lên. Prover sử dụng công nghệ ZK-SNARK để tạo ra các bằng chứng nhằm chứng minh rằng các giao dịch trong khối đều hợp lệ mà không cần tiết lộ chi tiết của từng giao dịch.
 • Xác thực (Verify): Sau khi Prover đã tạo được các bằng chứng, các bằng chứng này sẽ được gửi đến mạng lưới Taiko. Các Node Runner trong mạng lưới Taiko sẽ xác thực bằng chứng và kiểm tra tính đúng đắn của khối và khối trước đó. Nếu bằng chứng được xác thực thành công, khối sẽ được đánh dấu là đã hoàn thành trên chain và chuyển trạng thái từ xanh lá cây sang màu vàng, chỉ ra rằng khối đã được xác minh.

Quá trình xác nhận giao dịch trong Taiko Protocol bao gồm người dùng thực hiện giao dịch trên L2, Proposer tạo khối từ các giao dịch này và đề xuất lên L1, Prover tạo bằng chứng để chứng minh tính đúng đắn của các khối, và Node Runner xác thực bằng chứng và đánh dấu khối đã được xác minh. Quá trình này đảm bảo tính bảo mật và tính toàn vẹn của các giao dịch trong Taiko Protocol.

Thông tin về token dự án Taiko

Sau khi tìm hiểu Taiko là gì? Hãy cùng CryptoViet Info đọc thêm về các thông tin về token dự án Taiko nhé!

Token Metric

 • Token name: Updating...
 • Ticker: Updating...
 • Blockchain: Updating...
 • Contract: Updating...
 • Token type: Updating...
 • Total Supply: Updating...
 • Circulating Supply: Updating...

Token Allocation

 • Updating...

Tiện ích mã thông báo

 • Updating...

Roadmap

Taiko là gì
Roadmap - Taiko
 • Alpha Testnet 1: Hoàn thành vào tháng 12 năm 2022.
 • Alpha Testnet 2: Dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm 2023.
 • Các bản Alpha Testnets bổ sung: Dự kiến diễn ra từ quý 2 đến quý 3 năm 2023.
 • Các phiên bản Beta Testnets bổ sung: Dự kiến diễn ra từ quý 3 đến quý 4 năm 2023.
 • Mainnet: Dự kiến được triển khai vào đầu năm 2024.
 • Tháng 12/2022: Taiko đã ra mắt Mạng thử nghiệm Alpha-1.

Đội ngũ phát triển dự án

 • Daniel Wang, CEO và đồng sáng lập Taiko, trước đây đã có kinh nghiệm làm việc với Loopring trong 4 năm.
 • Terence Lam, đồng sáng lập Taiko, trước đây làm việc tại Loopring trong 6 năm và giữ vị trí cao nhất là phó chủ tịch.
 • Brecht Devos, đồng sáng lập thứ ba của Taiko, gia nhập đội ngũ từ tháng 7/2022. Trước đó, Brecht đã làm việc tại Loopring với vai trò Chief Architect. Hiện tại, anh đang dẫn dắt phòng R&D của Taiko's Zero Knowledge.
 • Updating...

Nhà đầu tư và đối tác

Taiko là gì
Investors - Taiko
 • Nhà đầu tư và đối tác của Taiko bao gồm: Generative Ventures, SEQUOIA, IOSG Ventures, GSR, GGV Capital, Kucoin Ventures, mirana, OKX Ventures,...

Lời kết

Trên đây, CryptoViet Info vừa thông tin đến các bạn bài viết Taiko là gì? Thông tin nổi bật của dự án Taiko. CryptoViet Info hy vọng bài viết đã cung cấp đến các bạn một số thông tin cơ bản về dự án này.

Taiko cũng là một dự án rất đáng để theo dõi trong thời gian tới, mình sẽ tiếp tục cập nhật thêm các thông tin của dự án tại bài viết này, các bạn chú ý theo dõi nhé.

Đọc thêm:

DISCLAIMER: Thông tin trên trang web này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không đại diện cho lời khuyên đầu tư. Để đưa ra quyết định đầu tư, chúng tôi khuyên bạn nên tự nghiên cứu.

Có thể bạn sẽ quan tâm

Recent PostPopular Post
Categories
Follow Us
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
©2017 CryptoViet Info. All Rights ReservedMedia Kit