;

Liệu LayerZero có thể giải quyết được vấn đề tương tác giữa các Blockchain?

Kiến Thức

Posted by Huynh Duc - 22/08/2023

CryptoViet Info

  MỤC LỤC

Suốt những năm qua, hành trình công nghệ blockchain và sổ cái phân tán hướng đến tính phi tập trung đã gặp nhiều vấn đề về khả tương tác. Để có sự tương tác hoàn hảo giữa các blockchain, các dự án phải triển khai các data format tiêu chuẩn, cơ chế thống nhất về đồng thuận, các channel giao tiếp an toàn và các giao thức tương tác có tính bảo mật, đồng thời cũng có khả năng mở rộng.

Giao thức LayerZero cho phép tương tác giữa nhiều blockchain khác nhau bất kể khối kiến trúc khác nhau của chúng. Nhưng cách giải pháp này hoạt động như thế nào và hiện nó đang được dự án nào sử dụng? Hãy cùng CryptoViet Info tìm hiểu qua bài viết sau nhé!

Thông tin về LayerZero

LayerZero có tiềm năng cách mạng hóa tương tác giữa các blockchain, từ đó loại bỏ nhu cầu về trung gian tập trung như cầu nối và sàn giao dịch phi tập trung thông qua giao tiếp trực tiếp. Với LayerZero, có thể tạo ra một hệ sinh thái blockchain phi tập trung và an toàn hơn, cũng như mở ra các khả năng mới cho các ứng dụng chéo chuỗi.

Cách LayerZero hoạt động

LayerZero
LayerZero

LayerZero cho phép tương tác qua một phương pháp độc đáo được gọi là "Ultra Light Nodes" (ULNs). Đây là các blockchain client nhẹ có khả năng xác minh giao dịch trên các chain khác mà không cần tải xuống toàn bộ trạng thái của blockchain.

ULNs còn cho phép LayerZero đạt được khả năng xử lý cao và độ trễ thấp trong quá trình giao tiếp giữa các chuỗi với các kiến trúc và cơ chế thống nhất khác nhau.

ULNs được triển khai trên mỗi chain muốn tương tác. ULNs duy trì một cái nhìn phần cụ thể về trạng thái của chain mà chúng được triển khai, và chúng sử dụng cái nhìn này để xác minh giao dịch từ các chain khác.

Các off-chain service được gọi là "relayers" có trách nhiệm truyền tải thông điệp giữa các ULNs trên các chain khác nhau và được khích lệ để truyền tải thông điệp một cách đáng tin cậy và nhanh chóng. Các relayers được đền bù cho mỗi thông điệp đã truyền tải.

Sau đó, một dịch vụ bên thứ ba được gọi là "Oracle", Oracle chuyển tiếp thông tin về phần đầu khối của chuỗi gốc (block header) cho điểm cuối (endpoint) của chuỗi đích. Sau đó, Relayer tiếp tục truyền tải bằng chứng giao dịch. Bằng chứng giao dịch này là một cách để chứng minh rằng một giao dịch cụ thể đã diễn ra trên chuỗi gốc. 

Khi Relayer gửi bằng chứng giao dịch đến chuỗi đích, chuỗi đích sẽ sử dụng cơ chế đồng thuận (consensus mechanism) của nó để xác minh tính hợp lệ của bằng chứng này. Nếu bằng chứng được chấp nhận và được xác minh là đúng đắn, thông điệp liên quan đến giao dịch trên chuỗi gốc sẽ được gửi đến địa chỉ mục tiêu trên chuỗi đích.

Các Oracle và Relayer trong blockchain có một chút tương đồng, tuy nhiên trong quy trình này, chúng tồn tại hoàn toàn riêng biệt với nhau để tránh việc kết hợp một cách thiên vị. Bằng việc giữ cho các vai trò này hoạt động độc lập, quy trình này trở nên đáng tin cậy hơn và tránh được nguy cơ kết hợp hoặc thiên vị. Điều này đảm bảo tính minh bạch và tin cậy trong việc tương tác giữa các chuỗi khác nhau.

Dưới đây là giải thích đơn giản về cách LayerZero hoạt động:

 1. User Application (UA) Configurable On-Chain Endpoint: LayerZero hoạt động như một điểm cuối trên chain có thể được cấu hình bởi UA chạy một Ultra Light Node (ULN).
 2. Role of Oracle and Relayer: LayerZero phụ thuộc vào hai bên để chuyển thông điệp giữa các điểm cuối trên chuỗi: Oracle và Relayer.
 3. Message Transfer: Khi một UA gửi một thông điệp từ chain A đến chain B, thông điệp được định tuyến qua điểm cuối trên chain A. Điểm cuối thông báo cho Oracle và Relayer được chỉ định bởi UA về thông điệp và chain đích.
 4. Block Header Forwarding and Transaction Proof Submission: Oracle chuyển tiếp phần đầu khối cho điểm cuối trên chuỗi B và sau đó Relayer gửi bằng chứng giao dịch.
 5. Proof Validation and Message Forwarding: Bằng chứng được xác minh trên chuỗi đích và thông điệp được chuyển tiếp đến địa chỉ đích.

Quá trình này đảm bảo một cách an toàn và đáng tin cậy để truyền tải và tương tác giữa các blockchain khác nhau thông qua kiến trúc của LayerZero.

LayerZero tận dụng các tính chất bảo mật của các oracle đã được thiết lập (như Chainlink và Band) cùng với một lớp bảo mật bổ sung thông qua hệ thống relayer mở. Điều này có nghĩa rằng tính bảo mật tệ nhất của mạng mới này vẫn được giảm xuống để đảm bảo bằng đáng tin cậy như oracle.

Các dự án có thể sử dụng LayerZero cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm state sharing, unified liquidity bridging, cross-chain swaps, lending và borrowing cross-chain.

Các Dapp sử dụng LayerZero

DApp

 

Chain

 

LayerZero’s Function

 

OmniX

 

Ethereum

 

Omnichain NFT trading, bridging, and launchpad features

 

Pudgy Penguins

 

Ethereum

 

Cross-chain bridging for NFTs

 

dYdX

 

StarkNet, Ethereum

 

Cross-chain swaps and margin trading

 

Balancer

 

Arbitrum

 

Cross-chain liquidity pools

 

Synapse

 

Solana

 

Cross-chain messaging and token transfers

 

Osmosis

 

Cosmos

 

Cross-chain liquidity and staking

 

Clover Finance

 

Clover Network

 

Cross-chain DeFi and NFTs

 

Anyswap

 

BSC, Polygon, HECO, Fantom, Arbitrum, Avalanche, Moonriver, Moonbeam

 

Cross-chain bridging

 

LayerZero sẽ giúp các chain khác như thế nào?

Nhiều blockchain và ứng dụng phi tập trung đang triển khai LayerZero với nhiều lý do khác nhau, từ khả năng mở rộng, hiệu quả, bảo mật và dễ sử dụng.

Khả năng mở rộng (Scalability)

LayerZero có khả năng mở rộng vì nó không yêu cầu cơ sở hạ tầng bổ sung để hỗ trợ giao dịch cross-chain. Thay vào đó, LayerZero sử dụng cơ sở hạ tầng hiện có của các blockchain kết nối với LayerZero. Điều này có nghĩa LayerZero có thể mở rộng theo quy mô của blockchain cơ bản.

Tính hiệu quả (Efficiency)

LayerZero hiệu quả vì nó không đòi hỏi lưu trữ dữ liệu bổ sung trên các blockchain được kết nối. LayerZero sử dụng hệ thống bằng chứng mật mã (cryptographic proof system) để xác minh tính hợp lệ của giao dịch cross-chain, đảm bảo giao dịch chi phí thấp và không đòi hỏi phí gas bổ sung.

Tính bảo mật (Security)

LayerZero bảo mật vì nó sử dụng hệ thống Oracle và Relayer phi tập trung. Oracle theo dõi trạng thái của tất cả các blockchain kết nối với LayerZero. Lý tưởng nhất, các oracle được phi tập trung, gây khó khăn cho các bên thứ ba trong việc xâm nhập. Relayers cũng được khuyến khích thể hiện tính minh bạch và được thưởng cho việc hoàn thành các giao dịch.

Dễ sử dụng (Ease of Use)

Các dự án có thể dễ dàng tích hợp LayerZero vào ứng dụng của họ để người dùng dễ dàng chuyển tài sản giữa các blockchain khác nhau với ví tiền được hỗ trợ bởi LayerZero.

Hiệu quả chi phí (Cost Effectiveness)

LayerZero đạt được tính hiệu quả về chi phí với phí giao dịch thấp, khả năng xử lý cao và độ trễ thấp. Phí giao dịch của LayerZero chỉ vài xu, đáng kể thấp hơn so với các giao thức tương tác khác.

Nhược điểm của LayerZero

Mặc dù LayerZero có một số tính năng tốt, nhưng cũng có một số hạn chế:

 1. Bảo mật: Cách tiếp cận mô-đun của LayerZero cho phép các dự án lựa chọn relayers và oracles của họ, dẫn đến các mức độ bảo mật khác nhau trong các ứng dụng phi tập trung (DApps). Tiếp cận này dẫn đến một số DApps cần có biện pháp bảo mật mạnh hơn, khiến chúng dễ bị tấn công hơn.
 2. Lo ngại về tính tập trung: Hiện nay, LayerZero dựa vào Oracle của Industry TSS và một Relayer do LayerZero điều hành, điều này gây ra lo ngại về tính tập trung. Mặc dù dự án mục tiêu trở thành một cơ sở hạ tầng mô-đun hoàn toàn khách quan với một thị trường của relayers và oracles, nhưng họ vẫn chưa đạt được mục tiêu này.
 3. Chi phí: Phụ thuộc vào oracles của bên thứ ba có thể dẫn đến phí biến đổi cao cho mỗi giao dịch khi nhu cầu về dịch vụ oracle tăng cao. Cấu trúc chi phí này có thể phù hợp hơn với các mô hình kinh doanh cụ thể và loại giao dịch, hạn chế khả năng áp dụng rộng rãi hơn.
 4. Developer Adoption: Sự thành công của LayerZero phụ thuộc vào việc các dự án ứng dụng tiếp nhận cách tiếp cận mô-đun của nó và đưa ra lựa chọn thiết kế bảo mật. Nếu các nhà phát triển thích các giải pháp tiêu chuẩn với các biện pháp bảo mật tích hợp sẵn, sự tiếp nhận của LayerZero có thể bị hạn chế.

Mặc dù có những hạn chế, LayerZero tập trung vào tính mô-đun và tính linh hoạt rất hấp dẫn đối với các nhà phát triển, đặc biệt là nếu bạn đang tìm kiếm các tùy chọn bảo mật có thể tùy chỉnh và khả năng xây dựng native multi-chain DApps. Sự thành công của dự án sẽ phụ thuộc vào khả năng của nó để giải quyết những thách thức này và thích nghi với những yêu cầu tiến triển của hệ sinh thái blockchain.

Lời kết

Tương tác giữa các blockchain là điều rất quan trọng cho tương lai của công nghệ blockchain. Khi tính adoption của blockchain được phổ biến hơn, nhu cầu về tương tác cũng sẽ tăng cao. Các dự án như Chainlink, Polkadot và Cosmos đang tăng tốc trong hành trình đến tính phi tập trung thông qua khả năng tương tác. Các dự án có thể đạt được tính tương tác thông qua nhiều cách, với LayerZero, con đường sẽ trở nên vắng tắt rất nhiều.

Vậy l;à bạn đã tìm hiểu qua bài viết Liệu LayerZero có thể giải quyết được vấn đề tương tác giữa các Blockchain? CryptoViet Info hy vọng bài viết sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích nhất.

DISCLAIMER: Thông tin trên trang web này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không đại diện cho lời khuyên đầu tư. Để đưa ra quyết định đầu tư, chúng tôi khuyên bạn nên tự nghiên cứu.

Có thể bạn sẽ quan tâm

Recent PostPopular Post
Categories
Follow Us
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
©2017 CryptoViet Info. All Rights ReservedMedia Kit