;

TapiocaDAO là gì? Lending Protocol sử dụng công nghệ Omnichain

Hệ Sinh Thái

Posted by Thanh Dat - 17/07/2023

CryptoViet Info

  MỤC LỤC

TapiocaDAO là một giao thức cho vay tiên tiến sử dụng công nghệ Omnichain, mở ra một tương lai mới đầy tiềm năng cho lĩnh vực tài chính phi tập trung. Với sự kết hợp giữa khả năng hoạt động trên nhiều chuỗi và khả năng tương tác đa mạng, TapiocaDAO tạo điều kiện cho người dùng trải nghiệm vay và cho vay hiệu quả trên một môi trường phi tập trung. 

Vậy TapiocaDAO là gì? Hãy cùng CryptoViet Info tìm hiểu nhé!

TapiocaDAO là gì?

TapiocaDAO là gì?
TapiocaDAO là gì?

TapiocaDAO là một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) có mục tiêu xây dựng nền tảng DeFi đa chuỗi trên 17+ mạng EVM & non-EVM. TapiocaDAO sử dụng công nghệ Omnichain của LayerZero để đảm bảo tính tương thích và tính kết nối liền mạch trên các mạng khác nhau. 

Dự án TapiocaDAO tạo điều kiện để loại bỏ những bước trung gian truyền thống để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và tăng hiệu quả sử dụng vốn.

Sản phẩm của dự án TapiocaDAO

Sản phẩm nổi bật của dự án TapiocaDAO là Omnichain USD (USDO), USDO không phải là một stablecoin thuật toán và được đảm bảo bằng lượng tài sản cao hơn so với giá trị stablecoin được vay (over-collateralized). 

USDO có khả năng hoạt động trên nhiều chuỗi và giải quyết các vấn đề về ổn định giá, tính tương tác và khả năng kết nối. USDO sử dụng tiêu chuẩn mã thông báo đa chuỗi LayerZero Omnichain Fungible Token (OFT), cho phép nó được chuyển đổi một cách dễ dàng và nhanh chóng trên nhiều chuỗi mà không gặp rủi ro và chi phí phát sinh.

Minting

tapioca-dao-la-gi-1.jpg
Minting

Minting là quá trình tạo ra stablecoin bằng cách đặt cọc tài sản đảm bảo. Ở Tapioca, minting được thực hiện thông qua công nghệ Big Bang, một công cụ vay mượn chính trong hệ sinh thái của USDO.

Big Bang hoạt động dựa trên một cơ chế nợ, trong đó người dùng đặt cọc tài sản và từ đó tạo ra USDO tương ứng. Quá trình này cho phép người dùng tiếp tục sở hữu tài sản đảm bảo và cùng lúc tận dụng thanh khoản của USDO.

Big Bang cho phép người dùng tạo ra USDO bằng cách đặt cọc tài sản đảm bảo theo các thông số cụ thể của thị trường. Nó cũng hỗ trợ việc sử dụng tài sản tương đương và sản phẩm tài chính dẫn xuất để tự động thanh toán khoản nợ từ giá trị tài sản đảm bảo tăng lên.

Ngoài ra, Big Bang cũng cung cấp tính năng đòn bẩy để tăng hiệu suất đầu tư. Điều này được thực hiện bằng cách đặt cọc tài sản và mượn USDO theo tỷ lệ tương ứng.

Qua việc sử dụng LayerZero, TapiocaDAO cũng hỗ trợ tính tương thích đa chuỗi, cho phép người dùng mượn và tăng cường tiếp xúc với các token và sản phẩm tài chính từ nhiều mạng khác nhau.

Với Big Bang, tỷ lệ tài sản đảm bảo tối thiểu phải trên 110%, tạo ra khả năng vay mượn với hiệu suất tài chính cao.

Borrowing

tapioca-dao-la-gi-2.jpg
Borrowing

Cơ chế cho vay của TapiocaDAO cho phép người dùng tận dụng thanh khoản của tài sản mà không cần phải bán chúng. Thay vì bán tài sản, người dùng có thể sử dụng chúng làm tài sản thế chấp để vay USDO.

Với Tapioca, người dùng có thể vay dựa trên tài sản của họ trên một chuỗi và sử dụng tài sản đã vay trên một chuỗi khác. Điều này mở ra nhiều cơ hội và đảm bảo tính tương thích đa chuỗi cho việc vay mượn.

Số tiền tối đa mà người dùng có thể vay phụ thuộc vào giá trị tài sản thế chấp mà họ cung cấp. Mỗi tài sản có tỷ lệ cho vay trên giá trị (LTV) khác nhau. Ví dụ, với thị trường ETH có LTV là 90%, người dùng có thể vay 90 USD bằng USDO từ mỗi 100 USD giá trị ETH.

Người dùng trả nợ bằng cách sử dụng tài sản mà họ đã vay. Thời gian trả nợ không cố định và không có một khoảng thời gian nhất định để trả lại khoản vay. Miễn là tài sản thế chấp đảm bảo vẫn ở trong tỷ lệ LTV cho phép, người dùng có thể giữ khoản vay vô thời hạn. Lãi suất phải trả cho khoản vay phụ thuộc vào tài sản thế chấp và có thể thay đổi theo thời gian.

Người dùng cũng có thể vay các tài sản khác ngoài USDO, như ETH với stETH làm tài sản thế chấp.

Lending

tapioca-dao-la-gi-3.jpg
Lending

Cơ chế lending của TapiocaDAO cho phép người cho vay (lenders) kiếm được lợi suất thực từ người mượn (borrowers).

Lợi suất được tạo ra từ hai nguồn chính:

 • Lãi suất: Người cho vay được hưởng lãi suất mà người mượn trả tương ứng.
 • Locking: Khi thanh khoản đã cho vay bị khóa, Lender còn nhận được thêm lợi suất từ  oTAP call options.

TapiocaDAO không có chương trình khai thác thanh khoản (liquidity mining), vì vậy mọi lợi suất ước tính đều là lợi suất thực và luôn được tích lũy dưới dạng tài sản đã cho vay (USDO).

Mỗi cặp lending có tỷ lệ lãi suất riêng dựa trên cung cầu (tỷ lệ sử dụng) với APY riêng, và sẽ thay đổi theo thời gian.

Người cho vay có thể khóa thanh khoản đã cho vay (SGL Receipt Tokens) để tạo ra một vị thế oTAP.

SGL receipts là các token LayerZero ONFT-721 mà người cho vay nhận sau khi cung cấp vốn. Các biên nhận này đại diện cho quyền quản lý tài sản đã cho vay của bạn.

Teleport

tapioca-dao-la-gi-4.jpg
Teleport

Teleport là một tính năng độc đáo và khác biệt so với các cầu nối (bridge) thông thường trong DeFi. Trong DeFi, cầu nối thường được định nghĩa là một giao thức vận chuyển thanh khoản hai chiều, sử dụng các liquidity pools cho mỗi tài sản trên cả hai mạng.

Teleport của TapiocaDAO giải quyết các vấn đề của cầu nối truyền thống. Teleport sử dụng tiêu chuẩn mã thông báo OFT (Omnichain Fungible Token) trên LayerZero, cho phép việc tạo mới và đốt mã thông báo qua các chuỗi mà không mất phí, thời gian chờ đợi lâu, hay mất giá trị tài sản. Đặc biệt, Teleport không yêu cầu có liquidity pools trên mỗi chuỗi.

Khi một OFT được chuyển, hợp đồng mã thông báo gửi một tin nhắn đến Endpoint trên chuỗi hiện tại để đốt mã thông báo, sau đó gửi đến Endpoint trên chuỗi đích để tạo mới mã thông báo.

Các tài sản đảm bảo tOFT, token TAP và stablecoin USDO của TapiocaDAO đều sử dụng tiêu chuẩn mã thông báo OFT V2 để mang lại trải nghiệm người dùng trơn tru trên nhiều chuỗi. Các mã thông báo khác như twTAP, oTAP, tOLP và Pearl Club NFTs cũng sử dụng tiêu chuẩn mã thông báo này.

Thông tin về Token của dự án TapiocaDAO

Sau khi tìm hiểu TapiocaDAO là gì? Hãy cùng CryptoViet Info đọc thêm các thông tin về token dự án TapiocaDAO nhé! 

Token Metric

 • Token name: Tapioca DAO token.
 • Ticker: TAP.
 • Blockchain: LayerZero OFT20 V2 (Omnichain Fungible Token).
 • Contract: Updating...
 • Token type: Quản trị.
 • Total Supply: 100,000,000 TAP.
 • Circulating Supply: Updating...

Token Allocation

tapioca-dao-la-gi-5.jpg
Token Allocation
 • 15% (15,000,000 TAP) được phân bổ cho Core Contributors. Pearl Labs hiện đang là những nhà đóng góp chính cho hệ sinh thái Tapioca. Các token này sẽ bị khóa trong 12 tháng kể từ sự kiện TGE (token generation event), sau đó được mở khóa tuyến tính từng khối giao dịch trong vòng 36 tháng tiếp theo.
 • 3.69% (3,686,595 TAP) được phân bổ cho Early Supporters đã hỗ trợ  chi phí ban đầu cho việc phát triển giao thức TapiocaDAO vào đầu năm 2022. Các token này sẽ được mở khóa tuyến tính từng khối giao dịch trong vòng hai năm kể từ TGE, với một phần mở khóa ban đầu tại TGE là 6% hoặc 221,195 TAP.
 • 12.5% (12,500,000 TAP) được phân bổ cho Supporters đã hỗ trợ các chi phí phát triển và quản lý của giao thức TapiocaDAO đến năm 2025. Các token này sẽ được mở khóa tuyến tính từng khối giao dịch trong vòng 18 tháng kể từ TGE, với một phần mở khóa ban đầu tại TGE là 8% hoặc 1,000,000 TAP. 
 • 5% (5,000,000 TAP) sẽ được phân phối thông qua Liquidity Bootstrapping Pool (LBP). Kết quả từ việc bán này sẽ được chuyển vào Tapioca DAO Treasury để cung cấp thanh khoản ban đầu.
 • 2.5% (2,500,000 TAP) sẽ được phân phối thông qua Call Option Airdrop.
 • 53.3% (53,313,405 TAP) sẽ được sử dụng trong chương trình khuyến khích DAO Share Options (DSO). Số lượng này sẽ được phân phối trong ít nhất sáu năm. 
 • 8% (8,000,000 TAP) sẽ được giữ trong Tapioca DAO Foundation Treasury. Mục tiêu chính của việc giữ token TAP trong DAO Treasuries là cung cấp thanh khoản ban đầu và mở rộng omnichain của token TAP sang các mạng mới theo quyết định của DAO.

Tiện ích mã thông báo

Updating...

Làm thế nào để kiếm TAP Token

Updating...

Roadmap

Updating...

Đội ngũ phát triển dự án

Updating....

Nhà đầu tư và đối tác

TapiocaDAO đã công bố hoàn thành vọng gọi vốn trị giá 6 triệu đô la bao gồm các nhà đầu tư LayerZero Labs, Magnus Capital, fisher8 Capital, hedgedhog, CryptoCondom, DCF GOD và nhiều nhà đầu tư khác.

Lời kết

Trên đây, CryptoViet Info vừa thông tin đến các bạn về dự án TapiocaDAO là gì? Lending Protocol sử dụng công nghệ Omnichain. CryptoViet Info hy vọng bài viết sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích nhất.

Tìm hiểu thêm:

DISCLAIMER: Thông tin trên trang web này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không đại diện cho lời khuyên đầu tư. Để đưa ra quyết định đầu tư, chúng tôi khuyên bạn nên tự nghiên cứu.

Có thể bạn sẽ quan tâm

Recent PostPopular Post
Categories
Follow Us
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
CryptoViet Info
©2017 CryptoViet Info. All Rights ReservedMedia Kit